Trang chủ » Công việc theo ngành » Công nghệ thông tin

Việc làm ngành Công nghệ thông tin

Không yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu tiếng Nhật

Công việc

KĨ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ・KĨ SƯ ĐIỆN ĐIỆN TỬ・KĨ SƯ LẬP TRÌNH NHÚNG

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

340 MAN YÊN/ NĂM

Địa điểm

TOÀN QUỐC

Nội dung công việc

KĨ SƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

TOÀN QUỐC / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 3 năm Tiếng Nhật N2

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

23 man - 44 man/ tháng

Địa điểm

TOÀN QUỐC

Nội dung công việc

Phụ trách công việc như phát triển thiết kế,… với tư cách là một kỹ sư CSHT

KĨ SƯ LẬP TRÌNH NHÚNG

TOÀN QUỐC / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 3 năm Tiếng Nhật N2

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

23 man - 44 man/ tháng

Địa điểm

TOÀN QUỐC

Nội dung công việc

Phụ trách thiết kế và phát triển phần mềm nhúng. ・Đánh giá đặc điểm kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập trình, thử nghiệm, gỡ lỗi và kiểm nghiệm thực tế

KĨ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TOÀN QUỐC / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 3 năm Tiếng Nhật N2

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

24 man - 44 man/ tháng

Địa điểm

TOÀN QUỐC

Nội dung công việc

Phụ trách thiết kế và phát triển phần mềm hệ thống ・Đánh giá đặc điểm kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập trình, thử nghiệm, gỡ lỗi và kiểm nghiệm thực tế

LẬP TRÌNH VIÊN – KỸ SƯ HỆ THỐNG

HIROSHIMA / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 3 năm Tiếng Nhật N2

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

400 man - 600 man/ năm

Địa điểm

HIROSHIMA

Nội dung công việc

Kĩ sư IT (Phát triển hệ thống・SE・hệ thống thông tin) Web ・ Lập trình hệ thống mở (PG)

[MỚI TỐT NGHIỆP][KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN]

TOKYO, OSAKA, AICHI / Nhân viên chính thức

Không yêu cầu kinh nghiệm Tiếng Nhật N3

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

22万 ~ 30万 / tháng( Chưa tính làm thêm)

Địa điểm

TOKYO, OSAKA, AICHI

Nội dung công việc

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI

TOKYO, OSAKA, AICHI / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 1 năm Tiếng Nhật N3

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

300.000 ~ 500.000 yên/tháng ( Chưa tính làm thêm )

Địa điểm

TOKYO, OSAKA, AICHI

Nội dung công việc

Kinh nghiệm phát triển Android Kinh nghiệm phát triển iOS Nền tảng đa ứng dụng (Xamarin, Klotin, Flutter ) Đăng kí ứng dụng lên App Store, cập nhật phần mềm

LẬP TRÌNH NHÚNG

TOKYO, OSAKA, AICHI / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 1 năm Tiếng Nhật N3

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

300.000 ~ 500.000 yên/tháng ( Chưa tính làm thêm )

Địa điểm

TOKYO, OSAKA, AICHI

Nội dung công việc

Ngôn ngữ : C/C++/C#/.NET/Java Hệ điều hành:Linux/Windows/RTOS Kinh nghiệm lập trình nhúng trí thông minh nhân tạo Kinh nghiệm xử lý hình ảnh

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Toàn Nhật Bản / Nhân viên chính thức

Kinh nghiệm 1 năm Tiếng Nhật N3

Công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hợp đồng

Nhân viên chính thức

Mức lương

300.000 ~ 500.000 yên/tháng ( Chưa tính làm thêm )

Địa điểm

Toàn Nhật Bản

Nội dung công việc

KĨ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Icon Mesenger Icon Phone Icon Zalo